Red Maple - The Language สถาบันภาษา เรดเมเปิ้ล

บทความ

Speaking & Writing For IELTS

18-05-2561 14:01:30น.

คอร์ส IELTS Speaking และ คอร์ส IELTS Writing โปรควบทั้ง 2 คอร์สเพียง 11,000บ.เท่านั้น (100% Academic Module)

IELTS

เวลาเรียน

                   กรณีเรียนคอร์สใดคอร์สหนึ่ง จะเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ สลับกันไประหว่าง Speaking และ Writing แต่หากลงคอร์สควบ             จะสามารถเรียนอย่างต่อเนื่องได้ทุกสัปดาห์ติดต่อกันนาน 2เดือนเต็ม + ฟรีอีก 1สัปดาห์                      

เสาร์ GroupA

15.00-18:00

Speaking มีแยกผู้เรียน (แยกห้องเรียน-อาจารย์Nativeและอาจารย์ไทย) แยกเป็น2ระดับ Advance & Intermediate Level

เสาร์ GroupB

15.00-18.00

กรุณาตรวจสอบ วันเริ่มด้วยค่ะ เช็คที่พี่ไก่หรือพี่นีย์ได้เลยค่ะ แอดไลน์ LINE: ieltsfirst

 

 

Speaking For IELTS: แยกระดับผู้เรียนออกจากกัน Advanced / Intermediate คุณเลือกห้องเองได้
คลาสสดรวม 15ชั่วโมง 12+3ช.ม.ปรับตัว เน้นฝึกพูดให้มากที่สุด ไม่ใช่แค่สอนเทคนิคและไม่ใช่แค่ Workshop หรือ Sound Lab
ฝึกพูดแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ ระดับAdvanceเรียนกับอาจารย์NATIVE สอนสนุก จิตวิทยาการสอนดีเยี่ยม
ระดับIntermediateเรียนกับอาจารย์Bilingual ซึ่งเป็นอาจารย์ชาวไทย ประสบการณ์ศึกษาและทำงานในอเมริกามากกว่า 10ปี 
มั่นใจได้ด้วย "Speaking Pattern กระชับ จำง่าย / IELTS Academic Format /  (สอนสด100% รวม 15ช.ม. 12+3ช.ม.ปรับตัว)
เน้นฝึกพูดกับอาจารย์แบบตัวต่อตัวในคลาสให้มากที่สุด ไม่ใช่แค่สอนเทคนิคและไม่ใช่แค่ Workshop หรือ Sound Lab
เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ รวมทั้งหมด 5สัปดาห์ 15ชั่วโมง ตลอด 2เดือนเต็ม (ยกเว้นกรณีTakeโปรควบซึ่งจะเรียนติดต่อกันทุกสัปดาห์)
ปกติ7,500บ. โปรพิเศษเหลือเพียง 5,500บ.เท่านั้น ราคาโปรนี้จะสิ้นสุดทันทีที่คลาสใกล้เต็ม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
โปรควบทั้ง SpeakingและWriting จาก17,000บ. เหลือเพียง 11,000บ.เท่านั้น ลงคอร์สGrammarชำระเพิ่มอีกเพียง 3,990บ.เท่านั้น
โดยต้องชำระพร้อมกัน หากชำระในภายหลังต้องชำระที่ราคา 5,500บ. โดยไม่มีข้อยกเว้น
 
Writing For IELTS: เขียนEssayจริง ตรวจละเอียดทุกฉบับ
คลาสสดรวม 15ชั่วโมง 12+3ช.ม.ปรับตัว เน้นฝึกเขียนให้มากที่สุด ไม่ใช่แค่สอนเทคนิคและไม่ใช่แค่ Workshop หรือ Sound Lab
ฝึกเขียนจริง 8ฉบับเต็ม รวมทั้งบรรยายกราฟและตาราง พร้อมอาจารย์ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ให้ทุกฉบับ (เขียนนอกเวลาได้)
เพื่อไม่ให้เสียเวลาฝึกแต่งประโยคยากๆในคลาส พร้อมทางลัดสู่ Excellent Essay ด้วยWriting Patternที่สมบูรณ์ที่สุด พร้อมบททดสอบจนคุณจำได้ 
แล้วคุณจะทึ่งในพัฒนาการของตัวคุณเอง และกับEssayที่คุณเขียนขึ้นเองกับมือของคุณ! 
เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ รวมทั้งหมด 5สัปดาห์ 15ชั่วโมง ตลอด 2เดือนเต็ม (ยกเว้นกรณีTakeโปรควบซึ่งจะเรียนติดต่อกันทุกสัปดาห์)
ปกติ9,500บ. โปรพิเศษเหลือเพียง 7,500บ.เท่านั้น สิ้นสุดทันทีที่คลาสใกล้เต็ม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
โปรควบทั้ง SpeakingและWriting จาก17,000บ. เหลือเพียง 11,000บ.เท่านั้น ลงคอร์สGrammarชำระเพิ่มอีกเพียง 3,990บ.เท่านั้น
โดยต้องชำระพร้อมกัน หากชำระในภายหลังต้องชำระที่ราคา 5,500บ. โดยไม่มีข้อยกเว้น
 
Pros & Cons:  "Red Maple" มีผู้เรียน IELTS มากที่สุดในเขตสามย่านจุฬา
อาจารย์ผู้สอน 2ท่าน แยก Speaking และ Writing :
Speaking Advance ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ จิตวิทยาในการสอนดีเยี่ยม / Intermediate สอนโดยอาจารย์ไทยสำเนียงดี ประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศนับ 10ปี
Writing สอนโดยอาจารย์ปริญญาเอกด้านMedicineจากอังกฤษ มีความสามารถทางภาษาสูง สามารถอธิบายได้ตรงจุด ชัดเจน ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ง่าย เร็วและเข้าใจได้มากกว่า 
แยกระดับทักษะผู้เรียนออกจากกัน: 2ระดับIELTS-Speaking 
มีการแยกระดับพื้นฐานผู้เรียนออกจากกัน "Advance" และ "Intermediate" หลายสถาบันจะรวมผู้เรียนให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อลดต้นทุน
และเพื่อให้รับผู้เรียนได้มากๆ การแยกกลุ่ม ผู้เรียนจะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะจะทำให้ผู้เรียนกล้าพูด+กล้าถาม
Speaking รวม 15ชั่วโมง (12+3ช.ม.ปรับตัว): กลุ่มละไม่เกิน 15คน Advanced / Inter คุณเลือกเองได้
ผู้เรียนจะได้ฝึกพูดทำข้อสอบสไตล์ Format ข้อสอบ "IELTS Academic" แท้ๆ ทั้ง3Tasksกับอาจารย์แบบตัวต่อตัวในคลาส รวมทั้งส่วนที่เป็นการแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวต่างๆที่
หลากหลาย ข้อสอบไม่มีซ้ำ ขณะที่หลายสถาบันจะให้ฝึกพูดเองโดยให้เข้าฟัง Speaking Lab ซึ่งได้ผลน้อยมาก ขอให้เปรียบเทียบประเด็นนี้ด้วย
Writing รวม 15ชั่วโมง (12+3ช.ม.ปรับตัว): กลุ่มละไม่เกิน 30คน
คุณจะได้ฝึกแต่งประโยคสวยๆ (Nice Composition)  ฝึกเขียนบรรยายกราฟ ตารางและแผนภาพต่างๆ
และยังได้ฝึกเขียน Essay มากถึง 8เรื่อง/5ย่อหน้าเต็ม (เขียนแสดงความคิดเห็น 4ชุดเต็ม และบรรยายกราฟ ตาราง แผนภาพอีก 4ชุดเต็ม)
ถึงแม้ว่าจะสอบจริงแค่ 250words ก็ตาม ยิ่งเขียนมากก็จะยิ่งคุ้นเคยและทำ Mapping Essay ได้ดีขึ้น หลายสถาบันจะให้เขียนEssayจริงเพียงแค่ 1-2ฉบับ หรือไม่ได้ให้เขียนเลย
และถ้ามีก็มักจะเป็นการเขียนในชั่วโมงเรียนซึ่งถือว่าเสียเวลาแทนที่จะได้ฝึกเขียน-สร้างประโยคในรูปแบบต่างๆหลากหลาย Tense & Expression ให้ได้มากที่สุด
ที่Red Maple - Essayทุกฉบับจะให้กลับไปเขียนที่บ้านเพื่อให้มีเวลาเรียนฝึกเขียน ฝึกจับเวลา โดยจะเน้นเรียนเขียนPatternและฝึกแต่งประโยคอย่างจริงจังใน class 
อาจารย์ จะตรวจและตกแต่งแก้ไขภาษาให้ทุกบรรทัดอย่างละเอียดพร้อมทั้งวิจารณ์และบอกเหตุผลว่าผิดเพราะอะไรหรือไม่เหมาะสมเพราะอะไร  ขณะที่หลายสถาบันจะสอนแค่
ลักษณะของรูปแบบของข้อสอบ ซึ่งคุณสามารถหาอ่านเองได้ และเหตุที่หลายสถาบันตัดส่วน Essay ออกหรือให้เขียนน้อยฉบับเพราะการตรวจ Essay เป็นงานที่ต้องใช้เวลาและ
มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสูงมาก!  
บริการ Statement of Purpose / Recommendation Letter – North American Style เพียงฉบับละ 4,900บ. สมบูรณ์ ใน 7วัน
สำหรับผู้ที่ลงเรียน TOEFL / IELTS / TOEIC / CU-TEP Full Course คิดฉบับละ 4,500บ. ผู้เรียนคอร์ส Speaking&Writing และ Fast Track คิดราคาเต็ม
เรียนTOEFLที่ไหนดี,เรียนIELTSที่ไหนดี,เรียนTOEICที่ไหนดี,เรียนCU-TEPที่ไหนดี,เรียนTU-GETที่ไหนดี,เรียนWritingที่ไหนดี,เรียนTOEFLรับรองผล,เรียนIELTSรับรองผล,เรียนCU-TEPรับรองผล,เรียนTU-GETรับรองผล,เรียนTOEICรับรองผล,เรียนGATที่ไหนดี,ติวGATที่ไหนดี, TOEFL , IELTS , TOEIC , CU-TEP ,TU-GET Red Mapleคือคำตอบรับรองผลสอบมั่นใจ100%